X

Product Search

You Selected

  • Brands: Kai Housewares Remove

Price

Min Price
Max Price

Categories

Search | |Products|

Kai Housewares

Personal Folding Steak Knife with...

$39.95
Kai Housewares

Pure Komachi 2 9" Slicing Knife with...

$9.95
Kai Housewares

Pure Komachi 2 4-Piece Serrated Steak...

$24.95
Kai Housewares

Pure Komachi 2 6" Utility Knife with...

$9.95
Kai Housewares

Pure Komachi 2 6.5" Hollow Ground...

$9.95
Kai Housewares

Luna 6" Multi-Utility Knife with...

$12.95
Kai Housewares

Luna 9" Bread Knife with Sheath & Soft...

$14.95
Kai Housewares

Luna 7" Santoku Knife with Sheath &...

$14.95
Kai Housewares

Luna 8" Chef's Knife with Sheath &...

$14.95
Kai Housewares

Luna 3.5" Paring Knife with Sheath &...

$9.95
Kai Housewares

Luna 4-Piece Serrated Steak Knife Set

$29.95
Kai Housewares

Luna 6.5" Asian Utility Knife with...

$14.95
Kai Housewares

Luna 6" Utility Knife with Sheath &...

$12.95
Kai Housewares

Luna 3-Piece Knife Set

$29.95
Kai Housewares

Luna 6-Piece Set in 6-Slot Slimline Block

$75.96
Kai Housewares

Pure Komachi 2 9-Piece Set with...

$89.95
Kai Housewares

Kai Diamond & Ceramic Retractable...

$24.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 9" Bread Knife

$39.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 7" Santoku Knife

$39.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 8" Chef's Knife

$39.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 7" Cleaver

$49.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 3.5" Paring Knife

$19.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 5" Asian...

$29.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 6.5"...

$29.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 6" Chef's Knife

$29.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 12"...

$59.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 7" Asian...

$44.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 10" Chef's Knife

$59.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 6" Flexible...

$24.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 6" Utility Knife

$24.95
Kai Housewares

Kai Professional Series 3-Piece Knife Set

$69.95
Kai Housewares

Kai Professional 7-Piece Culinary Set...

$199.95
Kai Housewares

Kai 6-Piece 5" Riveted Steak Knife Set...

$69.95
Kai Housewares

Kai Pure Komachi Julienne Slicer

$24.95
Kai Housewares

Wasabi 5-Piece Knife Set with Bamboo Block

$179.95
Kai Housewares

Wasabi 8-Piece Knife Set with Bamboo Block

$249.95
Kai Housewares

Kai Multi-Purpose Shears

$39.95